VBL

Innhold

God jul!

2019 går mot slutten. Her kan du lese administrasjonens oppsummering av noen av hendelsene i året som har gått.

Kjære VBL-medlem

Jubileumsåret 2019 går mot slutten. Da 160 deltakere inntok Hotel Norge i Bergen 14.-16. juni var det for å feire 100 års stolt historie. Landsmøte, festmiddag og et spennende fagprogram stod på agendaen som seg hør og bør når en ekte jubilant skal feires.
Etter en lang og grundig prosess, med to høringsrunder i avdelingene, ble nye vedtekter og en ny kontingentmodell vedtatt på landsmøtet.
Det var også premiere på VBLs nye film om bransjens og forbundets historie. 
Har du ikke sett den anbefaler vi en titt her.
 
Aldri før har norsk byggenæring produsert så mye som i 2019 og vi forventer at oppgangen holder seg videre inn i 2020 og et par år til. Samtidig ser vi noen flere skyer i horisonten enn vi har gjort de siste årene. Det har blitt vanskeligere å få tak i folk, mange varer har blitt dyrere, og både det private og offentlige ROT-markedet har lavere forventninger til vekst enn tidligere. Renten har blitt satt opp flere ganger dette året, og bedrifter og husholdninger har nå mindre penger å bruke og investere. Et tegn på at byggeaktiviteten er i ferd med å synke er også at arkitektene melder om at de har mindre å gjøre. Foreløpig melder VBLs medlemmer imidlertid om god ordretilgang og høy aktivitet stort sett over hele landet.
 
VBL har vedtatt en ny strategi for perioden 2019-2024, hvor arbeidsområdene næringspolitikk, kompetanseutvikling, utdanning og rekruttering, medlemsnytte, bærekraft og synliggjøring er definert.

Innenfor utdanning og rekruttering har det handlet om nye læreplaner og ny tilbudsstruktur. VBLs representanter i læreplangruppen, Finn-Marius Hansen og Egil Pettersen, har gjort et solid stykke arbeid. Vi må forberede oss på utfordringer knyttet til rekruttering når den nye tilbudsstrukturen trer i kraft i 2020. I en kronikk i Byggeindustrien tok vi til orde for å verdsette de mindre fagenes betydning for samfunnsutviklingen. Og 12. desember samlet VBL opplæringskontorer fra hele landet for å diskutere hvordan vi skal jobbe med rekruttering fremover. Opplæringskontorene spiller en nøkkelrolle i både utdanningen og rekrutteringsarbeidet, og er et viktig bindeledd mellom skole og bedrift. Derfor ønsker VBL å ha et godt samarbeid med disse.   
 
Innenfor næringspolitikk jobber VBL tett med BNL og de øvrige bransjeforeningene i byggenæringen. I 2019 har spesielt det nye innleieregelverket stått på agendaen. En sterk innstramming i muligheten for innleie fra bemanningsselskaper for bedrifter uten tariffavtale. Dersom myndighetene ser at endringene i regelverket ikke overholdes, er det sannsynlig at det vil komme et innleieforbud. Flere partier på Stortinget har allerede tatt til ordet for et forbund. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å rette seg etter innstrammingene, slik at vi kan beholde muligheten for innleie ved behov.

Utfordringer knyttet til digitalisering og bærekraft har vært hyppig diskutert i året som har gått. Via BNL har VBL har engasjert seg i etablering av det nye etterutdanningstilbudet fra Fagskolen i Oslo og Akershus - Den digitale fagarbeider.Et nytt avfallsprosjekt er også på trappene, hvor målet er å redusere mengden avfall fra blikkenslagerverksteder generelt, samt generere mindre avfall på byggeplassene. I tillegg deltar styreleder Jan Henrik Nygård i BNLs digitaliseringsprosjekt, der et av målene er å få bedriftslederne til å ta eierskap og ledelse i digitaliseringsprosesser, slik at bedriftene kan øke sin lønnsomhet.
 
I 2019 har vi også gjort en innsats for å styrke internkommunikasjonen i VBL. Nettsidene har fått ny struktur, og blir hyppigere oppdatert med nyheter som er relevante for bransjen. En aktivitetskalender har også kommet på plass. Her finnes oversikt over medlemmenes rikholdige kurstilbud, samt seminarer, møter og konferanser hvor VBL er engasjert.
Høsten 2019 har vi også økt fokuset på verving. Verveportalen er pusset opp og en ny vervefilm er delt og annonsert i sosiale medier.
 
Sammen med våre 180 medlemsbedrifter går nå VBL 2020 i møte. Vi gleder oss til faglige og sosiale møter med dere og gode diskusjoner. VBL samler bransjen!

VI ØNSKER DERE EN RIKTIG GOD JUL OG ALT GODT FOR DET NYE ÅRET!