Læreplan for VG2 publisert

Nye læreplaner for Vg2 er nå publisert for bygg- og anleggsteknikk. Alle fageiere har vært involvert i arbeidet med innspill til de nye læreplanene som skal tre i kraft fra skoleåret 2021/22.

Se den nye læreplanen for VG2 Klima, energi og miljøteknikk her.

- De nye planene legger vekt på bærekraftig utvikling og yrkesutøverens ansvar for å skape trygge arbeidsplasser, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

- Det har vært et stor og omfattende prosess. Det nye i læreplanene er at de i enda større grad speiler samfunnsutfordringene og behovet for å få redusert klimautslippene, sier Leegaard videre.

Når elever og lærlinger bygger konstruksjoner og infrastruktur, skal de lære å jobbe på grunnlag av kompetanse om naturens tålegrenser. Utdanningsprogrammet handler også om hvordan valg av produkter, materialer og arbeidsmetoder kan bidra til å bevare naturressurser, skape helsefremmende inne- og utemiljø og ivareta kulturarven. Digital kunnskap om prosesser og digital dokumentasjon er også nytt i læreplanene.