Norsk bygningsfysikkdag 25. november

Nyhet

Publisert

Torsdag 25. november inviterer NTNU og Sintef til Norsk bygningsfysikkdag. Det er mulig å delta digitalt eller fysisk i Oslo. Temaene for årets arrangement spenner fra grønne tak og oppgradering av småhus til fasader i glass og metall

På konferansen vil du også få siste nytt om regntetthet for platekledninger, samt prosjektpresentasjon av energi- og dagslyskonsepter i forbindelse med rehabilitering av kontorbygg.

Det vil bli gitt en statusoppdatering fra forskningsfronten og byggenæringens kvalitetsnorm, Byggforskserien. Ikke minst vil Sivert Uvsløkk dele sine erfaringer fra 40 år som bygningsfysiker.

Et viktig møtested for næringen

Arrangementet er et samarbeid mellom NTNU og SINTEF Community, og er et viktig møtested der forskere og andre aktører i byggenæringen kan utveksle erfaringer.

Målgruppen for dagen er alle som er interessert i hvordan vi kan skape bedre bygninger, blant annet med hensyn til klimatilpasning, energibruk og avverging av fuktproblemer. Praktikere er spesielt velkomne.

Årets arrangement vil være både fysisk og digitalt. De som skal delta digitalt vil få tilsendt en link til arrangementet i forkant.

Se program og meld deg på her

Tid: 25. november kl. 09-16. Registrering fra kl 08.
Sted: Meet Ullevaal, Oslo