VBL

Innhold

Ny medlemsfordel: Advokatforsikring

VBL har nylig inngått avtale med IF om tilbud på advokatforsikring for organisasjonens medlemmer. IF vil i tiden fremover ta kontakt med hvert enkelt VBL-medlem for en uforpliktende samtale.

Les mer om avtalen her.

Hvorfor advokatforsikring?

Denne avtalen skal først og fremst være et preventivt tiltak for bedriftene, for å unngå senere konflikter. Med advokatforsikringen kan du f.eks. sende over en kontrakt for en juridisk gjennomgang før du signerer. På denne måten kan man unngå diskusjoner omkring kontrakten i etterkant, og du stiller sterkere i en eventuell tvist.

VBL tror forsikringen kan være et nyttig supplement til kursing i NS8415, som medlemmene også skal få tilbud om dette året.

Advokatforsikringen koster omtrent det samme som noen få advokattimer, men  avtalen VBL har inngått med IF innebærer 15 timer med juridisk rådgivning årlig for å hjelpe bedriften med spørsmål og problemstillinger – uten egenandel utover forsikringspremien.

Hva får du med en advokatforsikring?

  • Juridisk rådgivning
  • Advokathjelp ved tvister
  • Ingen økonomisk risiko ved søksmål

Rådgivningen kan omfatte temaer som kontraktsrett, eiendomsrett og husleierett.

 Forsikringen dekker:

  • Ulike advokater til ulike situasjoner
  • Advokatkostnadene dine
  • Rettsgebyrer
  • Kostnader til vitner, bevisopptak og sakkyndige
  • Sakskostnadene for motparten hvis du taper saken i retten

Les mer om avtalen her.

NB! VBL anbefaler fremdeles medlemmene å bruke BNLs advokater i saker som handler om arbeidsrett, da disse har spisskompetanse på byggenæringen, og tjenesten er inkludert i medlemskontingenten.