VBL

Innhold

Ønsker ikke forbud mot innleie

Byggeplass illustrasjonsbilde

Arbeiderpartiet og Fellesforbundet har bedt Stortinget vedta et forbud mot innleid arbeidskraft utenfor reelle vikariater i Oslo-området. Senterpartiet, SV og Rødt ønsker innleieforbud i hele Norge.– Vi er enige i at fast ansettelse skal være hovedregelen, men mener ikke et forbud er veien å gå, sier Ane Dyrnes, daglig leder i VBL.

- Et forbud vil fjerne mye av fleksibiliteten for bedriftene, sier Dyrnes. – Innleie bør begrenses til uforutsette situasjoner som f.eks sykefravær, forskyvninger i fremdriftsplan og lignende.

I tillegg er det et faktum at mange av byggfagene sliter med rekruttering. – Det er ikke alltid den kompetansen man trenger i et prosjekt kan oppdrives lokalt. Da må det vært mulig å hente inn eksternt.

VBL ønsker et godt regulert og forutsigbart arbeidsliv, og forutsetter at innleide har like lønns- og arbeidsvilkår i som fast ansatte i bedriftene.  – Da vil heller ikke bruken av innleie være konkurransevridende. Vi mener at konkurranse på like vilkår må være ensbetydende med konkurranse mellom bedrifter som først og fremst har fast ansatte.

Her kan du lese bakgrunnen for debatten om innleieforbud.