VBL

Innhold

Smittevern på byggeplass

Dette er BNLs anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern. Anvisningene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense korona-smitte.

Last ned anbefalingene her.

Her ligger også engelsk versjon. Polsk oversettelse er under arbeid.