VBL

Innhold

Nasjonal veileder om lokale karanteneregler

Bedrifter fra hele landet har utfordringer med å opprettholde driften sin som følge av lokale karanteneregler og reiserestriksjoner. Den nasjonale veilederen skal bidra til at nasjonale og kommunale smitteverntiltak virker sammen og fjerne hindrene for bevegelse av varer og arbeidskraft mellom kommunene i Norge.


Les veilederen her. 

– Lokale karanteneregler har skapt store hodebry og utfordringer for byggenæringen som er helt avhengig av arbeidstakere og varer kan flyte fritt over kommunegrensene, sier Jon Sandnes, BNL.

Sandnes peker på at forutsigbarhet og lik praksis rundt viktige retningslinjer og tiltak er helt avgjørende.

– De lokale karantenereglene har skapt stor usikkerhet, mye ekstra byråkrati, og det fører til at viktige store prosjekter stopper opp og ansatte blir permittert, sier Sandnes..

BNL har ment at kommunene ikke trenger ha lokale karanteneregler som hindrer næringslivet å holde samfunnet gående, og er glad for at regjeringen, partene i arbeidslivet og KS slår fast at nasjonale helsemyndighetenes råd er tilstrekkelig og det ikke er nødvendig med egne kommunale karanteneregler

– Jeg mener at denne veilederen ivaretar både innbyggernes trygghet når det gjelder smittevern og næringslivets behov. Jeg er fornøyd med at vi klarte å komme til enighet.

Les hele saken hos BNL her og se video fra pressekonferansen her.