VBL

Innhold

Velkommen til VBLs landsmøte!

11. juni avholdes VBLs landsmøte digitalt. Saksliste med tilhørende dokumenter sendes ut senest to uker før landsmøtet, men du kan melde deg på allerede nå.

Meld deg på her

På grunn av koronapandemien har VBLs styre, i samråd med lederne i VBLs avdelinger, bestemt at årets landsmøte skal gjennomføres digitalt. 
Møtet vil foregå på den digitale møteplattformen Appetite. Det vil være mulig å logge seg på 1 time før møtestart.

Mer informasjon om den digitale løsningen, og hvordan man skal logge seg på kommer på e-post nærmere møtet. 

Foreløpig program 11. juni

12.00: Pålogging på digital møteplattform Appetite
13.00: Åpning
           
Landsmøteforhandlinger 
           
Pause
           
Landsmøteforhandlinger fortsetter

           
Forventet slutt kl. 16.00

HUSK FRIST FOR Å SENDE INN SAKER TIL LANDSMØTET!Vi minner om at saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være styret i hende senest fire uker før landsmøtet - dvs. innen 14. mai 2021 
Jfr. VBLs vedtekter 

Forslag kan sendes til ane.dyrnes@vbl.no