Nyhetsarkiv

Vis filtrering

288 resultater

Type artikkel
Velg område
288 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Lindab støtter VBL

  Visste du at Lindab årlig bidrar med økonomisk støtte til VBL? - Vi heier på VBL som gjør en viktig jobb på flere fronter for å sikre en seriøs og bærekraftig byggenæring, sier salgssjef i Lindab, Ingvar Skogland.

 2. Bekymret for opplæringskontorene

  I forslaget til ny Opplæringslov (NOU 2019: 23) foreslås endringer som vil kunne få store konsekvenser, spesielt for opplæringskontorenes rolle fremover. VBL mener opplæringskontorene utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å ivareta lærlingenes utdanning, og er skeptisk til å overlate dette ansvaret til skole og fylkeskommune.

 3. Nordisk avfallssamarbeid

  Det er varslet en innstramming av kravene knyttet til avfallsreduksjon, noe som vil kreve stor omstilling for VBLs medlemsbedrifter. Et nytt nordisk samarbeid er derfor under oppseiling for å forberede bransjen på mer bærekraftig drift.

 4. Byggkvalitetutvalget foreslår store endringer

  Etter to års arbeid har Byggkvalitetsutvalget nå avlevert sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartement. Utvalgets forslag vil kunne endre mange forhold på byggeplassen. VBL setter ned eget utvalg for å gjennomgå rapporten og utarbeide sitt høringssvar.

 5. Hvordan forstå og ta i bruk NS 8415, 8416 og 8417?

  28. januar ble det første arbeidsseminaret om bruk av norske standardkontrakter for underentreprenører avholdt i Bergen. Samlingen tok utgangspunkt i veileder og sjekkliste utarbeidet av Arbeidsgruppen for kontrakter og konflikter. Nå planlegges gjennomføring av seminar i andre deler av landet.

 6. 8 av 10 VBL-bedrifter mangler folk

  Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomfører årlig spørreundersøkelsen "Byggenæringens fremtidsbarometer". De første  publiserte tallene varsler om dyster lesning når hele rapporten slippes i mars.

 7. 86 prosent fikk lærlingplass

  I 2019 fikk 86 prosent av søkerne i byggenæringen lærekontrakt.    – Et eksempel til etterfølgelse, sier kunnskapsminister Trine Skei Grande (V).